Eerste 100 dagen als ondernemer

De tijd vliegt en dat is in dit geval een goed teken! Maar wat is een goed moment om eventjes de startfase van BRIES marketing en communicatie te overdenken…Na ‘de eerste 100 dagen als ondernemer’, dat moet het moment zijn. Welke stappen heb ik tot nu toe genomen? In welke volgorde? Om welke reden? Ik lees een artikel op De Ondernemer over het boek van Thomas Blekman, centraal hierin de 5 stappen van effectuation. Herkenning!

Een grote uitdaging, en toch ook op zoek naar ‘veiligheid’

Kleine stapjes nemen. Eerst toetsen of iets wel of niet relevant gevonden word in de markt en of er klanten zijn die ervoor willen betalen. Dat voorkomt onnodige risico’s. Fijn. Ik lees dat het aftastende gedrag eigenlijk de kern van ondernemen is! Effectuation beschrijft de samenhangende principes om tot een goede besluitvorming te komen.

Een bepaalde richting en ambitie

Het eerste principe is de ‘bird in hand’ en beschrijft dat ondernemers niet vanuit een doel redeneren en er middelen bij zoeken, maar het zo bekijken: ik heb een bepaalde richting en ambitie en ik kijk dan eerst wat ik zelf beschikbaar heb om dat doel te bereiken. Om te bepalen wat je beschikbare middelen zijn, staan bij de ‘bird in hand’ drie vragen centraal:

  • Wie ben ik?
  • Wat kan ik?
  • Wie ken ik?
  • En volgens de auteur ook Wat heb ik?

Niet blind staren op mogelijke omzet

Mezelf niet rijk rekenen maar wel een gevoel hebben bij de aantrekkelijkheid van het idee. Maar zeker niet op basis van een berekening blind staren op de mogelijke omzet. Veel belangrijker is het gevoel bij het risico. Wat is het maximale risico dat ik hierbij loop? Wat is ongeveer het aannemelijke risico en hoe kan ik dit zoveel mogelijk verkleinen? Het denken in kleine stappen past bij mij, in haalbaarheid, en bij elke stap bedenken: wil ik dit risico dragen? Het gaat dan uiteindelijk om de balans. Wat kan het me opleveren en ben ik bereid dat risico te nemen? (affordable loss principe).

Samenwerken zo belangrijk

Samenwerking is voor ondernemers cruciaal, gestoeld op het derde – quilting – principe. Een quilt als in een lapjesdeken; de samenwerkende partijen worden gesymboliseerd met de lapjes. Het garen bepaalt de kracht van de quilt; dit is commitment van partijen waar je mee samenwerkt, dus toezeggingen die je elkaar doet als basis van je samenwerking. Door samen te werken met andere partijen, kun je goed risico’s delen. Na de aankondiging op LinkedIn (1 april 2018) is het balletje echt gaan rollen. De positieve reacties, het gunnen van contacten en opdrachten, een goed woordje doen voor elkaar, luisteren, samenwerking opzoeken, kennis delen. Zo leuk!

Open mind – nieuwsgierig zijn en blijven

Mijn karaktereigenschappen optimistisch en nieuwsgierig komen goed van pas blijkt volgens het ‘lemonade’-principe van effectuation. Het leert dat je organisch moet blijven bewegen; als je open blijft staan voor positieve en negatieve signalen uit de markt, maken beiden je sterker als ondernemer. Limonade staat symbool voor de oplossing; het zorgt ervoor dat je als ondernemer transformeert en innoveert en dat je dus relevant blijft voor je markt.

In control

Het laatste principe is eigenlijk het resultaat van het toepassen van de andere vier principes. Het gaat om het transformeren van passagier in een vliegtuig van een ander, naar het heft in handen nemen en zelf de piloot worden. Als je je de vragen gaat stellen: Wie ben ik? Waar sta ik nou eigenlijk voor? Wat wil ik bereiken? En als ik dat dan wil, welke middelen heb ik beschikbaar en wie ken ik? Welke kleine stapjes wil ik zetten en met wie wil ik samenwerken? En als je bovendien weet hoe je moet omgaan met verrassingen, dan ben je aan het vormen.

En dat alles bijelkaar maakt dat de eerste 100 dagen ontzettend interessant zijn geweest, uitdagend, met allerlei verrassende reacties uit verschillende hoeken (de grote kracht van het netwerk). Non-stop aan het werk, mijn gedachten staan niet stil.

Related Posts