De tijd vliegt! En dat geldt natuurlijk niet alleen voor mij. Maar de dagen zijn fijn en goed gevuld met uitdagende opdrachten, interessante ontmoetingen én privé gebeurtenissen. Terugkerende thema’s tijdens het werk dit jaar zijn geweest; aandacht voor de lokale aanpak, gedragsverandering, digitalisering en informatieveiligheid. Actueel! Leerzaam. Een zoektocht naar effectieve doeltreffende communicatie: welke mix past (online, offline, betaald en niet/betaald, dé duidelijke boodschap, infographics, podcasts, video’s: animatie, testimonials en explainers)?

Inzoomen op digitalisering: privacy en informatieveiligheid

In 2022 heb ik kennis gemaakt met ECP | platform voor de InformatieSamenleving. En dan in het bijzonder met het programma Informatieveiligheid in de zorg. Het programma richt zich vooral op het verspreiden, toelichten en ondersteunen van de gedragsaanpak ‘Aan de slag met informatieveilig gedrag’. Het doel is dat veel meer zorgorganisaties effectieve interventies kiezen om gedragsverandering bij zorgprofessionals te bereiken op het gebied van informatieveiligheid. De in het programma ontwikkelde Wegwijzer biedt een handig stappenplan dat daarbij gebruikt kan worden. Maar hoe richt je de communicatie in voor een project waar informatieveiligheid en privacy centraal staan? Extra zorgvuldig in ieder geval!

In een artikel van Frankwatching lees ik het volgende over het meer zorgvuldig omgaan met data door  bedrijven. Digitalisering is een overkoepelend thema waar de communicatiemanager niet omheen kan. De toenemende digitalisering van de samenleving brengt kwetsbaarheden met zich mee, op gebied van dataveiligheid en privacy.

En als we meer inzoomen op de zorg dan lees ik in het rapport Cybersecurity Dreigingsbeeld Zorg van Z-CERT over de dreiging van datalekken. Securityverantwoordelijken van zorginstellingen zien na ransomware, datalekken als de grootste zorg. Datalekken kunnen verschillende oorzaken hebben. Wat opvalt is dat de top 3 volledig bestaat uit het type datalekken dat wordt veroorzaakt door medewerkers.

Met de communicatieaanpak die we met het programma kiezen zetten we een eerste stap. Maar om de daadwerkelijke gedragsverandering voor mekaar te krijgen is veel herhaling, verspreiding en geduld nodig. Hoe goed zorg je eigenlijk voor jouw online acties en accounts? (voor tips, volg de #woensdagongehacktdag van Veiliginternetten.nl)

 

Opdrachtgevers 2022: Bedankt voor het vertrouwen, de samenwerking én het leuke werk!

  • Vakmedianet; herpositionering Arbo portfolio (lancering campagne)
  • Maatschap voor Communicatie; communicatieplan- en planning Campagne 40 Waterwonderen over de grondwaterbeschermingsgebieden van de provincie Gelderland
  • ECP | Platform voor de InformatieSamenleving; communicatieplan- en planning programma Informatieveilig gedrag in de zorg
  • ECP | Platform voor de InformatieSamenleving; lancering campagne Woensdag Ongehacktdag van Alert Online en Veiliginternetten.nl
  • SalesCycleGroup: aanscherpen positionering, contentmarketing

 

 

 

Related Posts